VCA certificering - veiligheid eerst!

03.01.20

Onlangs behaalden we voor onze divisies Construction & Engineering, Technical Support, Projects en VPaQ Pumps de VCA certificaten. 
 
VPaQ Pumps is een compleet nieuw certificaat, waar we het volledige beheerssysteem hebben moeten opzetten en laten valideren. De principes werden echter wel al toegepast onder de vleugels van Callewaert industries. Dit was wel een grote toevoeging op de jaarlijkse audit daar dit volledig in detail werd geauditeerd en elk aspect van het beheerssysteem werd bekeken en getoetst onder het management en de werknemers. Hier werd echter zeer positief op gereageerd door de auditeur omwille van het engagement van het management van VPaQ! 
 
Hiervoor willen we ook even onze collega Jan Verplancke bedanken om VCA gebeuren in goede banen te leiden. Ondanks zijn vele werk maakte hij de tijd om de nodige zaken voor de VCA certificaten te verzamelen en in orde te brengen tegen de controle. 
 
Om een duidelijker beeld te krijgen wat deze VCA certificaten inhouden, stelden we enkele vragen aan Jan: 

Hoe lang werkt u al bij CI?
Ik ben gestart op 4/1/2016, dus al 4 jaar actief in dienst bij Callewaert industries.

Wat is uw functie binnen CI?
Binnen Callewaert industries heb ik verschillende functies waaronder Financieel management, preventie beheer, optimalisatie van processen en digitalisatie doorvoeren in alle afdelingen

Wat moet u doen om de certificaten te kunnen verkrijgen?
VCA is een systeem om de veiligheid van de werknemers te bevorderen, en ongevallen te vermijden. Dit is een continu proces om alle gegevens bij te houden en te verwerken. Elke melding moet bijgehouden worden, elke toolbox en werkplekinspectie wordt geregistreerd, opleidingen moeten voorzien worden, enz… zodat we voldoende bewijs kunnen leveren dat we de procedures volgen. 

Hoe heeft u dit voorbereid?
De voorbereiding voor een audit houdt dan in dat alle bewijzen verzameld moeten worden, alle grafieken bijgewerkt, keuringsverslagen en dergelijke… zodat ze vlot gepresenteerd en geauditeerd kunnen worden, en de VCA map volledig in orde gezet staat. 

Wat zijn de criteria om het certificaat te kunnen behalen?
VCA omhelst een aantal ‘vragen’ die positief beantwoord moeten worden. Deze vragen gaan over alle aspecten van het beheren van de veiligheidsprocedures. Deze hebben betrekking op het VGM beleid, risicobeheersing, opleiding en instructies, afhandelen van 
(nood)situaties, inspecties, bedrijfsgezondheidszorg, keuringen (materiaal en installaties), VGM incidenten en werkplekinspecties en toolboxen. Op al deze vlakken moet een goede score behaald worden om het VCA certificaat te kunnen bekomen.

Wat houdt het VCA certificaat in?
Het VCA certificaat dient als bewijs dat je alle aspecten omtrent veiligheid en beleid beheerst. Veel bedrijven verwachten of eisen dat je als bedrijf VCA gecertificeerd bent. Zo kunnen onze klanten erop vertrouwen dat wij alles in het werk stellen om veilig te werken en veilige arbeidsomstandigheden nastreven. Dit is zowel in ons voordeel alsook voor de klant, want niemand wil een arbeidsongeval hebben. Het is zelfs zo dat indien je geen VCA certificaat meer zou hebben, we op heel veel plaatsen niet meer mogen werken, net omwille van de zekerheid dat een goed veiligheidsbeleid wordt gevoerd, en zo de risico’s op arbeidsongevallen sterk kan verminderen. 

Telt dit certificaat voor alle divisies?
Elke divisie is een apart bedrijf (apart btw nummer), waardoor voor elke divisie apart een certificaat behaald moet worden. We volgen natuurlijk dezelfde procedures doorheen al onze bedrijven, maar moeten wel een apart dossier aanleggen per bedrijf om een apart certificaat te bekomen. 

Hoe lang is het certificaat geldig?
Een VCA certificaat geldt voor een periode van 3 jaar, maar er wordt jaarlijks een tussentijdse audit gehouden om te zien of je je nog aan de regels houdt.

Is het een verplicht certificaat om de activiteiten uit te voeren?
Het is geen verplichting om VCA gecertificeerd te zijn. Het is in het grote belang van de medewerkers dat we dit certificaat willen om hen ze de meest mogelijke veilige werkomgeving te bezorgen. Echter eisen meer en meer klanten dat we VCA gecertificeerd zijn omwille van het vertrouwen en medewerking om te streven naar een veilige werkomgeving en ongevallen te vermijden.

Moet de onderneming dit meegeven naar klanten toe dat het certificaat behaald is?
Elke nieuwe klant vraagt naar het VCA certificaat. Wanneer het certificaat vernieuwd wordt is het onze taak om dit door te geven aan onze klanten zodat wij ons engagement tot veilige arbeidsomstandigheden blijven aangaan. 

Waar is het certificaat geldig?
Dit is een Belgisch certificaat, maar is wel gekend in de omringende landen en wordt daar ook aanvaard.